Opportunity Cities

Beijing

Tianjin

Shanghai

Chengdu

Chongqing

Guiyang

Qingdao

Qingdao city

Haikou

Haikou city

Shenzhen

Shenzhen

Xi’an

xian city

Xiamen

Shenzhen city

Kunming

kunming city

Hangzhou

Hangzhou 1

 

Suzhou

Suzhou

Guangzhou

Guangzhou 2

Lijiang

Lijiang 1

Wuhan

Wuhan

Yichang

Yichang

Wenzhou

Wenzhou

Zhoushan

Zhoushan

 

Shijiazhuang

Shijiazhuang